Menu

Suomalainen kulttuuri ja luonteenpiirteet


Suomalainen kulttuuri on hyvin omanlaatuisensa. Monet tavat saattavat oudoksuttaa ulkomaalaisia, mutta suomalaisille ne ovat aivan arkipäivää. Suomalainen kulttuuri ulkomaalaisen silmin voi tuntua hyvinkin erilaiselta. Tässä artikkelissa kerromme lisää suomalaisista tavoista ja kulttuurista. Opit ymmärtämään paremmin tätä Pohjolan juroa kansaa ja sen tapoja.

Suomalaisten luonteenpiirteitä

Suomalaisten luonteenpiirteet eroavat melko selvästi monien muiden kansojen tyypillisistä luonteenpiirteistä. Siinä missä esimerkiksi monet Keski-Euroopan kansat ovat sosiaalisia ja ulospäin suuntautuneita, on Suomalainen yleensä hieman sulkeutuneempi. Suomalainen perinteisesti välttelee sosiaalisia tilanteita ja viihtyy enemmän omissa oloissaan. Ulkomaalaisen mielestä tämä asia saattaa vielä korostua. Suomalainen kulttuuri ulkomaalaisen silmin on siis hyvin erilaista.

Vaikka suomalaiset vaikuttavat monesti hiljaisilta ja sulkeutuneilta, he harvoin kuitenkaan sitä ovat. Suomalainen luonne vain on sellainen, ettei itsestään haluta tehdä numeroa tai itseään ei haluta tuoda esille. Moni suomalainen saattaakin ajatella puheliaammasta henkilöstä, että hän on itseään täynnä ja hieman leuhka. Suomalainen mieluummin tarkkailee tilannetta, kuin on suuna päänä itse äänessä. Tämän vuoksi suomalaiset ovat monesti myös hyvin tunnollisia työntekijöitä. Työ tehdään hiljaa, nopeasti ja tunnollisesti. Siksi esimerkiksi suomalaiset ja japanilaiset ovat yleensä hyviä työpareja tai yhteistyökumppaneita, sillä kansojen luonteenpiirteet ovat hyvin saman tyylisiä. Suomalainen myös noudattaa aikatauluja hyvin tunnollisesti, eikä vaikkapa palaverista haluta olla myöhässä, koska silloin muiden huomio kiinnittyy juuri itseen. Suomalainenhan välttelee huomiota viimeiseen asti.

Jos suomalaisia vertaa vaikkapa Välimeren kansoihin, niin voidaan havaita todella räikeitä eroja. Esimerkiksi espanjalainen saattaa myöhästyä tapaamisesta vaikkapa puoli tuntia, koska oli sattumalta nähnyt kadulla hyvän tuttavansa. Hän ei edes koe olevansa myöhässä, hän vain oli jäänyt juttelemaan ystävän kanssa. Suomalainen taas sanoisi ystävälleen että myöhästyy tapaamisesta ja jatkaa matkaa. Tätä taas ei moni Välimeren asukas ymmärtäisi ja suomalainen kulttuuri ulkomaalaisen silmin tuntuisi oudolta. Miten ei ole aikaa jäädä juttelemaan hyvän ystävän kanssa?

Suomalaista kulttuuria

Sisu, sauna ja Sibelius. Tähän kiteytyy moni suomalaisen kulttuurin piirre. Suomalaiset tykkäävät ja vaalivat perinteitä. Esimerkiksi sauna on aina kuulunut suomalaiseen kulttuuriin ja tätä perinnettä vaalitaan myös jatkossa. Saunomisen suomalainen kulttuuri ulkomaalaisen silmin voi tuntua todella erikoiselta. Muutoinkin suomalaiset pitävät suuressa arvossa kansallista kulttuuriperintöä, kuten Sibeliuksen sävellyksiä, Aleksis Kiven kirjoituksia ja Topeliuksen runoja.

Suomalaiset myös suosivat monia kotimaisia tuotteita, jotka ovat myös nousseet ihan maailmanmaineeseen saakka. Suomalaisten kodeista löytyy Marimekon kankaita, Iittalan lasiesineitä ja Arabian astioita. Nämä symboloivat suomalaisille paljon muutakin kuin vain käyttötavaroita. Ne korostavat suomalaisten saavutuksia ja osaamista, ja niitä pidetäänkin todella suuressa arvossa.

Moni ulkomaalainen ei ehkä ymmärrä, mutta moni suomalaisen kulttuurin perinne tai asia liittyy läheisesti sota-aikaan, jota käytiin 1940-luvun alussa. Suomi oli sodan jälkeen raunioina ja alkeellinen maatalousyhteiskunta. Maa kuitenkin rakennettiin uudelleen ja samalla maksettiin valtavat sotakorvaukset. Tästä kuitenkin saatiin hyvää tietotaitoa muun muassa laivanrakennuksesta ja konepajateollisuudesta, joka on vienyt Suomea eteenpäin teollistumisessa.

Suomalainen on siis ylpeä pienen kansan saavutuksista ja osaamisesta, mutta sitä ei haluta tuoda julki kovin äänekkäästi. Suomalaiselle riittää, että toinen suomalainen ymmärtää häntä. Monien suomalaisten suurmiesten saavutukset ja teot olisivat ihan kansainvälisellä tasollakin kiinnostavia. Toki joitain suomalaisia on kiirinyt maailmanmaineeseen saakka, muun muassa Jean Sibelius. Hänen sävellyksiään on kuultu ympäri maailmaa.

Suomalainen sisu on myös käsite, jota moni ulkomaalainen ei ehkä ymmärrä. Monia asioita on saatu hoidettua sisulla, aina teollistumisesta lähtien. Myös monet suomalaisten urheilusaavutukset on laitettu suomalaisen sisun piikkiin, kun on kukistettu jokin ennalta vanhempi vastustaja.